Nepal Mountain Mobile hospital

Ontdek het laatste nieuws

20 NOVEMBER 2015 – NEPAL KENT EEN NIEUWE CRISIS

Sinds de ondertekening van de nieuwe grondwet (in september) en de benoeming van een nieuwe regering (in oktober), kent Nepal een nieuwe crisis, ditmaal een economische: alsof het land nog niet genoeg te doen heeft met de streken die zeer zwaar getroffen zijn door de aardbeving…

De moesson heeft natuurlijk het begin van de heropbouw verhinderd en het was dus zeer belangrijk om zeilen uit te delen en voorlopige schuilplaatsen te voorzien in de weken die volgden op de aardbeving om de bevolking toe te laten zich te beschermen tegen de felle moessonregens.

Vandaag is het een economische crisis zonder voorgaande die Nepal treft, te wijten aan het niet-aanvaarden van de nieuwe grondwet door India, buurland langs het zuiden, waarvan Nepal afhangt voor alle invoer van goederen. India heeft dus elk transport naar Nepal van olieproducten en zelfs broodnodige goederen zoals etenswaren verhinderd.

Deze crisis is eveneens deels te wijten aan een meningsverschil van de Madhesis (de bevolking van het zuiden van Nepal) over de nieuwe grondwet. De nieuwe grondwet heeft het land inderdaad verdeeld in 7 provincies, die elk meerdere districten omvatten (Nepal telt er 75). De Madhesis worden zo gescheiden over meerdere provincies, iets wat ze niet aanvaarden. Daarenboven zijn ze slechts weinig vertegenwoordigd in het parlement hoewel ze 30% van de Nepalese bevolking vertegenwoordigen. Sinds half september blokkeren ze de grens langs de Nepalese kant.

Deze grensblokkade door India is nog verergerd sinds de benoeming van de nieuwe communistische regering, die India niet goed uitkomt.

Sinds begin oktober steekt geen enkele vrachtwagen de grens meer over. Daardoor ontbreekt het het land geleidelijk aan alle levensbelangrijke zaken.

Volgens de pers, zou Nepal daardoor al meer dan 7 miljard dollar verloren hebben. Ter herinnering, dit is hetzelfde bedrag dat de regering geschat had voor de heropbouw van Nepal na de aardbeving…

De situatie wordt van dag tot dag catastrofaler: geen benzine en geen gas meer, basisproducten die beginnen te ontbreken…Wanneer slechts enkele vrachtwagens er toch in slagen om de grens over te steken, zijn er de kilometerslange files aan de benzinepompen, files van honderden lege butaangasflessen … de zwarte markt teelt wierig. Op de markten van Kathmandu verkoopt men hout om te koken…

Het is in deze context dat we, spijts alles, ons eerste kamp voorbereiden in het zeer arme district van Mugu in het noordwesten van Nepal. Dit kamp zal in principe starten op 25 november aanstaande, wel te verstaan als we erin slagen om de streek te bereiken.