Nepal Mountain Mobile hospital

Ontdek het laatste nieuws

5 JUNI 2015 – TERUG UIT PHAPLU (SOLUKHUMBBU)

We zijn sinds 4 juni teruggekeerd uit Phaplu (Solukhumbbu). Op het einde van ons verblijf in Phaplu hadden we de mogelijkheid om een grote hospitaaltent op te stellen.

De patiënten sliepen tot dan toe onder zeilen. Ditmaal konden we, opnieuw met de hulp van UNICEF, die ons twee andere tenten had geleverd, het hele technische gedeelte (tandarts, laboratorium, radiologie…) in een tent onderbrengen. De bevallings- en de operatiezaal konden geïnstalleerd worden in het enige echt veilige gebouw (van recente constructie). De huidige situatie zal duren tot zolang een nieuw hospitaal heropgebouwd zal worden.

UNICEF heeft eveneens een aantal „familiekits” en medicatie bezorgd om de verschillende „healthposts” van Solukhumbbu tijdens de moessonperiode te bevoorraden. We hebben ons met het vervoer van het materiaal naar Phaplu per vrachtwagen bezig gehouden, het plaatsen van de tenten en de verdeling van de kits aan de 34 „healthposts”. Daar de regering overbelast is kon zij daar niet voor zorgen vóór het begin van de moesson die volgende week verwacht wordt.

Terug uit Phaplu, waar we onze laatste missie hebben volbracht, is de tijd aangebroken om een bilan op te maken van de situatie in Nepal. Hoewel de lokale en internationale pers er niet meer over spreekt beeft de aarde nog elke dag. De site www.seismonepal.gov.np geeft ons praktisch rechtstreeks al de replieken hoger dan 4 op de schaal van Richter (meer dan 300 sinds 25 april). De huizen van de districten Gorkha, Sindulpalchok en Dolakha zijn praktisch volledig vernield of onbewoonbaar wegens instortingsgevaar. Meer dan 16.000 inwoners van Sindulpalchok en Dolakha hebben hun dorpen verlaten. Een „vluchtelingenkamp” werd in Bodhe, in de omgeving van Bakthapur opgericht. Deze mensen, die alles veloren hebben, hangen volledig af van internationale hulp. De scholen hebben de lessen hervat; het schooljaar is met een maand vertraging begonnen. Sommige scholen hebben psychologen ingeschakeld om met de kinderen over de aardbeving te praten.

De Nepalese regering heeft via de pers verklaard dat 50 volledig of gedeeltelijk vernielde dorpen ergens anders opgebouwd zullen worden, omdat hun huidige ligging te riskant is (grondverzakkingen, lawines…) Wie zal aan die dorpelingen grond bezorgen om huizen herop te bouwen en nieuwe velden om  ze te bewerken? Hoe controleren of er geen corruptie gebeurt in al de schenkingen van de internationale instanties en de landen die geld gestort hebben? Deze corruptie bestaat wel degelijk, zowel bij de regering als bij tussenpersonen.

De regering schat dat er zo’n 10 miljard dollar nodig is om Nepal terug op te bouwen, daar waar het jaarlijks budget van Nepal 6,2 miljard dollar bedraagt…