Phaplu hospital Reconstruction project

Het project

Sinds de ondertekening van de nieuwe grondwet (in september) en de benoeming van een nieuwe regering (in oktober), kent Nepal een nieuwe crisis, ditmaal een economische: alsof het land nog niet genoeg te doen heeft met de streken die zeer zwaar getroffen zijn door de aardbeving… De moesson heeft natuurlijk het begin van de heropbouw verhinderd en het was dus zeer belangrijk om zeilen uit te delen en voorlopige schuilplaatsen te voorzien in de weken die volgden op de aardbeving om de bevolking toe te laten zich tegen de felle moessonregens te beschermen.

Vandaag is het een economische crisis zonder voorgaande die Nepal treft, te wijten aan het niet-aanvaarden van de nieuwe grondwet door India, buurland langs het zuiden, waarvan Nepal afhangt voor alle invoer van goederen. India heeft dus elk transport naar Nepal van olieproducten en zelfs broodnodige goederen zoals etenswaren verhinderd. Veel ondernemingen en handelszaken hebben hun deuren gesloten wegens een tekort aan basisproducten, brandstof… We naderen de 100 dagen crisis!

Dit heeft ons nochtans niet belet om door te gaan met het project van de heropbouw van het hospitaal in Phaplu.

Phaplu is gelegen in de Solukhumbu (het Zuiden van de Everest) en zijn hospitaal is het districthospitaal waaraan een bijzondere geschiedenis verbonden is. Het is inderdaad Edmund Hillary (hij overwon de Everest in 1953) en zijn stichting die de bouw ervan hebben gefinancierd. Edmund Hillary heeft er ongeveer 30 jaar geleden eigenhandig gewerkt. Dit gebouw van de Maternity Centre omvatte elke technische activiteit dat een hospitaal nodig heeft : een operatiezaal, een bevallingskwartier, een radiografiezaal, een raadpleging, een apotheek, een tandarts, enz…

Het is voornamelijk dit gedeelte dat het sterkst getroffen werd door de aardbeving. De muren van het gebouw, opgericht met droge stenen, werden zwaar op de proef gesteld door de aardbeving van 25 april en nog meer door de naschok van 12 mei 2015. Dit gebouw is vandaag onbewoonbaar en de ASBL Nepal Mountain Mobile Hospital heeft besloten om het terug op te bouwen.

Plannen werden getekend met de hulp van een architectingenieur en zijn thans in hun eindfase. Sinds één jaar is Phaplu bereikbaar via een nieuwe weg. Dit zal ons toelaten om er alle materialen (cement, betonijzer, tegels…) naartoe te brengen en een gebouw op te richten dat niet alleen bestand is tegen aardbevingen maar ook een toekomstperspectief heeft, zodat het hospitaal van Phaplu het referentiehospitaal in de ganse streek wordt. Er dient alleen nog over enkele interne details en de eindafwerking beslist te worden. Met de afbraak van het gebouw werd gestart op 10 november 2015.