Nepal Mountain Mobile hospital

Waarom een mobiel hospitaal ?

Gezondheid en opvoeding zijn de twee essentiële factoren voor de ontwikkeling van een bevolking. Door de geografische ligging van Nepal in het hart van de Himalaya blijft de toegang tot de gezondheidszorg en opvoeding zeer moeilijk. Vandaag heeft Kathmandu en de grote zuidelijke steden (vlakte van Teraï) zekere faciliteiten op dat gebied. Maar de afgelegen en de zeer arme bergstreken blijven benadeeld. Er zijn geen of weinig toegangswegen en deze zijn dikwijl in zeer slechte staat of ontoegankelijk want de moesson gaat daar erg tekeer in de zomer.

Sinds 2000 heeft Dokter Pierre Soete, orthopedisch chirurg en traumatoloog, zich persoonlijk en op vrijwillige basis ingezet voor de ontwikkeling van een orthopedisch hospitaal in Kathmandu (bouw van het hospitaal en opleiding van chirurgen).

Dit hospitaal met uitsluitend Nepalees personeel werd autonoom gefinancierd. In het kader van de activiteiten van dat hospitaal heeft hij de gelegenheid gehad om meerdere keren, met de hulp van een Nepalese dokter, dokter Mingmar Gyalzen Sherpa, “orthopedische kampen” te organiseren in de afgelegen gebieden van Nepal en heeft er zich zo rekenschap van kunnen geven van het gebrek aan gespecialiseerde gezondheidszorg voor deze arme bevolking. De patiënten moeten soms meer dan vijf dagen stappen om kleine gezondheidsposten of kleine hospitalen te bereiken, die over het algemeen slechts over een gezondheidsagent, één verpleegster en in het beste geval één huisarts beschikken.

Bovendien zijn ze financieel niet bij machte om de hoofdstad of de grote steden van Zuid-Nepal te bereiken om er gespecialiseerde zorgen te krijgen. Gezondheid en opvoeding blijven nochtans de twee broodnodige factoren voor de ontwikkeling van een land.

Tuberculose, poliomyelitis, ostéomyelitis (botinfectie), baarmoederverzakking, enz… zijn ziektes die rechtstreeks verbonden zijn met armoede. 37% van de bevolking is minder dan 14 jaar. Vandaag sterven nog 3,5% van de kinderen voor de leeftijd van 1 jaar(tijdens hun eerste levensjaar).

Een groot aantal kinderen vertoont gevolgen van breuken of brandwonden. Nationale statistieken tonen dat 10% tot 12% van de bevolking die getroffen zijn door één van die ziektes of een fysieke handicap. De meeste hospitalen en gespecialiseerde dokters zijn gelokaliseerd in de grote steden. Kathmandu telt één dokter voor 850 inwoners en in de afgelegen gebieden telt men één dokter voor 145.000 inwoners.

Het is in 2009 dat we begonnen zijn om die afgelegen gebieden toegang te verlenen tot een algemene geneeskunde en een gespecialiseerde kwaliteitszorg door de oprichting van een Mobiel hospitaal. Inderdaad dankzij een tussenkomst van 120.000€ van het Ministerie van Belgische Samenwerking hebben we het nodige materiaal kunnen kopen om onze actie te starten.