Phaplu hospital Reconstruction project

Ons steunen voor de heropbouw?

Pour faire votre don, un seul compte:

Voor uw steun, één bankrekening:

Nepal Mountain Mobile Hospital asbl

20, rue d’Opprebais | B-1315 Incourt

IBAN: BE69 3631 5491 2878
BIC: BBRUBEBB
Vermelding: « PHRP »

Het is met uw steun dat wij de mensen van de ver afgelegen bergstreken van Nepal kunnen versorgen. DANK U!