Nepal Mountain Mobile hospital

Privacybeleid

A. WELKE SOORT(EN) GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? WAAROM EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG(EN)?

I. WELKE GEGEVENS?

I. Beheer van cookies

Vereist
Cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website. Deze categorie omvat alleen de cookies die zorgen voor de basisfunctionaliteit en beveiligingsfuncties van de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

Niet vereist
Cookies die niet bijzonder noodzakelijk zijn voor de werking van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonsgegevens van de gebruiker te verzamelen via analyses, reclame of andere geïntegreerde inhoud, worden onnodige cookies genoemd. Het is verplicht de toestemming van de gebruiker te verkrijgen alvorens deze cookies op uw website te plaatsen.

Andere
Andere cookies die door de website worden gebruikt

Analytics
Deze cookies worden gebruikt om de bezoekersstatistieken van de website bij te houden.

 

II. Toegangsgegevens (logfiles)

Datum en tijdstip van het bezoek; Naam van de geraadpleegde pagina; Geraadpleegde hoeveelheid gegevens; IP-adres; Verwijzende URL; Browsertype; Browserversie; Besturingssysteem van de gebruiker; Internetprovider; enz.

III. Contactformulier

Naam; E-mail; Telefoon; Diversen (alle persoonlijke gegevens in het commentaarvak).

II. WIE IS ER BEZORGD?

Alle gebruikers van onze website.

III. WAAROM EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG?

I. Onze cookies stellen ons in staat de inhoud van onze website aan te passen door het verkeer op onze website te analyseren
gebaseerd op uw gebruikspatronen en voorkeuren. Een cookie is een klein bestand dat naar uw browser wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een site in staat uw voorkeuren te herkennen. Dit kan ons helpen u een gebruiksvriendelijkere surfervaring te bieden. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat uw taalvoorkeuren te onthouden, zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze website opnieuw hoeft in te voeren. Elk cookie bevat gewoonlijk: De naam van de server vanwaar het cookie werd verzonden; De levensduur van het cookie; Een waarde – gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek getal. (De server van de site die de cookie verstuurde, gebruikt dit nummer om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site of van de ene pagina naar de andere navigeert). U hebt de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen en de meeste browsers zo in te stellen dat ze worden geblokkeerd. Als u dat doet, kan het echter gebeuren dat u zelf bepaalde voorkeuren moet instellen telkens wanneer u een site bezoekt, en dat sommige diensten en functies niet beschikbaar zijn.

Meer informatie over het instellen van cookies
Hoe maakt u uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt? Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u kunt nagaan hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

Rechtsgrondslag: afhankelijk van het soort cookies (verplicht, voorkeur of marketing), is de verwerking ofwel gebaseerd op ons legitiem belang om de inhoud van onze website te verbeteren of op uw toestemming voor voorkeur en marketing cookies.

II. Om u een meer gepersonaliseerde en gestroomlijnde browse-ervaring te bieden
bijvoorbeeld, wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over uw bezoek aan onze website vastgelegd in zogenaamde “logfiles”, die op de server worden opgeslagen. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij behouden ons echter ook het recht voor om deze logfiles nader te onderzoeken in geval van concrete verdenking van illegaal gebruik van onze website.
Rechtsgrond: ons gerechtvaardigd belang om de inhoud en navigatie van onze website te verbeteren.

III. Reageren op uw verzoeken via ons contactformulier
wij moeten sommige van uw persoonsgegevens verwerken om te kunnen reageren op uw verzoeken en u beter van dienst te kunnen zijn.
Rechtsgrond: de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

B. HOE LANG UW GEGEVENS ZULLEN WORDEN BEWAARD:

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de vervulling van onze opdracht / de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van het doel.
Sommige van uw persoonsgegevens worden echter langer bewaard, zoals vereist door de wet en voor de tijd die nodig is om eventuele juridische procedures te verwerken.

Wat cookies betreft, worden de bewaartermijnen gespecificeerd via onze tool voor cookiebeheer.
Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens ook bewaren gedurende de tijd die nodig is om onze rechten te doen gelden in geval van een gerechtelijke procedure of onderzoek in verband met onze diensten.

C. MET WIE WIJ UW GEGEVENS DELEN:

Google Analytics: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de uitgever te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker (met inbegrip van de laatste byte van het IP-adres van de gebruiker, dat wordt ingekort voordat het met de methode “_anonymizeIp()” wordt opgeslagen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de gegevens over de gebruiker door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker de cookie-instellingen in zijn browser wijzigen, zoals hieronder wordt uitgelegd. De gebruiker kan ervoor kiezen de tracking van Google Analytics op de website uit te schakelen door op deze link te klikken. Hiermee wordt een opt-out-cookie op het apparaat van de gebruiker geplaatst dat het volgen of traceren van de sessies van de gebruiker verhindert zolang het cookie op het apparaat van de gebruiker blijft staan.

Google Maps: De Website kan gebruik maken van de Google Maps API, een kaartendienst geleverd door Google Inc. (“Google”), om geografische informatie weer te geven in de vorm van visuele kaarten. Het gebruik van Google Maps leidt tot het verzamelen van informatie over het gebruik van de kaarten en deze gegevens worden opgeslagen in cookies en doorgegeven aan Google. Meer informatie over hoe Google deze gegevens verwerkt en gebruikt, vindt u in het Privacybeleid van Google. Dit is ook de plaats waar gebruikers hun privacy-instellingen voor Google-diensten kunnen aanpassen.

Onze werknemers die toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens om uw verzoeken te kunnen verwerken.
Datacenter (hosting van onze website), vanwege technische vereisten voor betrouwbaarheid en veiligheid kunnen wij persoonlijke informatie opslaan op locaties waarover wij geen directe controle hebben (bijv. op servers in een datacenter, bij dienstverleners of op back-up servers). Onze website wordt gehost in een datacentrum in Nederland.

D. DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS AAN DERDE LANDEN (BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE):

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte), dragen wij deze niet over aan die landen of verspreiden wij deze niet op andere wijze, tenzij dit vereist is voor het doel van het contract, de wet dit voorschrijft of tenzij u uitdrukkelijk instemt met een dergelijke overdracht.

In geval van overdracht naar een derde land zullen wij ervoor zorgen dat u persoonlijk op de hoogte wordt gebracht van de passende waarborgen die zijn genomen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen.

E. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS:

Wij gebruiken diverse technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen teneinde het risico van vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang of verwerking te beperken, met inbegrip van fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen om uw persoonsgegevens veilig, accuraat en up-to-date te houden. Deze maatregelen omvatten:

Deze veiligheidsmaatregelen worden periodiek geëvalueerd en aangepast om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen.

F. UW RECHTEN:

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u het recht:

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen of een klacht wenst in te dienen, gelieve ons een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te zenden op het volgende adres : info@yoursite.com

mailto:info@brever.luG. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID:

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in de wetgeving, de ontwikkeling van nieuwe diensten of een verandering in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid, zullen wij de revisiedatum bovenaan de pagina aanpassen. Het nieuwe of gewijzigde Privacybeleid zal van toepassing zijn vanaf die wijzigingsdatum. Daarom raden wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Bovendien zullen al onze klanten de bijgewerkte versie per e-mail ontvangen met een samenvatting van de wijzigingen.

H. NEEM CONTACT MET ONS OP:

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door UW SITE of indien u een PDF-versie van dit privacybeleid wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via info@yoursite.com