/>

Mevrouw, Mijnheer, Goede vrienden,

Vooreerst wens ik u te bedanken voor uw intense betrokkenheid in onze projecten in Nepal.

De twee zware aardbevingen die Nepal getroffen hebben in april en mei 2015 laten nog steeds hun diepe sporen na. Een recent verslag van de Nepalese regering toont aan dat slechts 110 van de meer dan 3000 verwoestte scholen heropgebouwd werden en momenteel operationeel zijn. Voor amper 100 andere dient dat nog te gebeuren. En wat dan te zeggen over de hospitalen en gezondheidscentra en de vernielde dorpen; de regering heeft bijna geen enkele financiële bijdrage geleverd spijts de giften van de internationale gemeenschap. De enorme corruptie binnen de regering en de ondernemingen vertraagt het proces van heropbouw of ontwikkeling. 

De door het parlement in september 2014 gestemde en aangenomen grondwet, blijft het voorwerp uitmaken van protesten en betogingen van de bevolking die de nieuwe grenzen van de provincies weigeren te aanvaarden. Deze protesten onderhouden een onstabiel politiek klimaat, dat elk nieuw idee voor de ontwikkeling en de heropbouw van het land verhinderen.

Met dat gegeven kunnen we niet anders dan onze actie met het Mobiel Hospitaal voortzetten : doorgaan met het organiseren van chirurgische kampen in de afgelegen Nepalese streken waar de toegang tot zorg praktisch onbestaand is. Wij gaan tevens zeer actief door met de heropbouw van het Maternity Center in Paphlu (Solukhumbu) dat onbewoonbaar was geworden door de aardbeving. De betonstructuur is beëindigd. Nu blijft nog de aankleding en de afwerking ervan. 


In 2016 hebben we in de lente en de herfst vier chirurgische kampen geleid : 293 patiënten, waarvan het merendeel kinderen, werden geopereerd. De totale kostprijs van die kampen bedroeg 44.000€, hetzij minder dan 150€ per geopereerde patiënt. We kunnen niets anders doen dan deze actie verder te zetten.

Ik doe eens te meer beroep op uw onvoorwaardelijke vrijgevigheid om onze twee projecten te laten verdergaan in 2017.

Dr. Pierre Soete

Orthopedisch chirurg en traumatoloog

Herfstseizoen 2017

Ons herfstseizoen loopt ten einde in aanloop naar Kerstmis. Om meerdere redenen zijn we er slechts in geslaagd om amper één kamp op te zetten.

Het lenteseizoen 2017

Het lenteseizoen 2017 van het mobiel kamp is doorgegaan in het district van Gorkha ten westen van Kathmandu.