/>

Mevrouw, Mijnheer, Beste Vrienden,

Sinds het ontstaan van de Republiek Nepal in 2006 en het installeren van “Marxistisch-Leninistische” regeringen is de ontwikkeling in de steden een feit, spijts de corruptie. De middenklasse in die grote steden wordt groter en groter. Dat weerhoudt niet dat de lagere klassen in diezelfde steden en de bewoners van de afgelegen streken in Nepal verder leven in een zeer zichtbare armoede.

Zoals u weet hebben we het Maternity Center in Phaplu (Solukhumbu) kunnen heropbouwen dank zij uw hulp. Het werd ingehuldigd in april 2018. Het medisch personeel is bijzonder gelukkig om er in betere omstandigheden te werken; de lokalen zijn groter en beter uitgerust dan deze die ze tot op heden gekend hadden. In 2019 hebben we dank zij uw hulp een gastroscoop kunnen aanschaffen alsook een toestel voor ademhalingsbijstand voor baby’s.

Dit jaar heeft het Mobile Hospital zijn activiteiten voortgezet in de afgelegen streken van Nepal. In de lente werden twee kampen opgestart en de voorbije herfst hebben we nog eens 3 kampen beëindigd. Dit betekent in totaal 1.564 consultaties waarvan 279 patiënten hebben kunnen genieten van een chirurgische ingreep.

We hopen hetzelfde type activiteiten te kunnen voortzetten in 2020. We willen kunnen voortgaan om het Maternity Center van Phaplu geleidelijk aan uit te rusten met medico-chirurgisch materiaal en ook om onze chirurgische kampen te kunnen voortzetten in de afgelegen streken van Nepal.

Een immense dank voor uw reeds gegeven hulp maar laat mij andernmaal toe een beroep te doen op uw vrijgevigheid zodat ons Mobile Hospital kan voortwerken in 2020.

Aarzel niet om onze web-site te bezoeken waar u meer details over onze activiteiten kan vinden. Een hoop foto’s en een documentaire laten u toe ze beter te begrijpen. 

We wensen jullie een vrolijk Kerstfeest en een goed en gelukkig 2020!

Dr. Pierre Soete

Orthopedisch chirurg – traumatoloog
inauguration_phrp

Op 14 april 2018 had de inhuldiging plaats van het Phaplu Maternity Centre. Ziedaar het tot stand komen van een groots project van het Nepal Mountain Mobile Hospital, ten gevolge van de aardbeving.

Dankjewel

Meer informatie over de inhuldiging

Actualiteiten


 

Nepal en het coronavirus

Op het ogenblik dat de landen van Zuid-Europa stapsgewijs de “lockdown” opheffen, moet Nepal het hoofd bieden aan een stijging van het coronavirus onder zijn bevolking. “De curve” is nog stijgend en de “piek” ervan is nog niet bereikt...

Einde van het jaar 2019

2020 loopt op zijn eind met een campagne waarin drie chirurgische kampen opgestart werden in de districten Salyan, Panchhatar (Phiddim) en Bhojpur.

Brabant Wallon