/>

Mevrouw, Mijnheer, Beste Vrienden,

Hoewel alle sporen van de verschrikkelijke aardbeving van 2015 praktisch verdwenen zijn in Kathmandu, zijn ze nog zeer goed zichtbaar in de afgelegen streken van Nepal.

De Marxistisch-Leninistische-Maoïstische regering, die sinds iets meer dan één jaar aan het bewind is heeft zich eigenlijk niet bekommerd om de afgelegen streken.

De corruptie  bij de leiders en hun vertegenwoordigers  is meer dan ooit aanwezig  en laat de bevolking uit de afgelegen gebieden letterlijk en figuurlijk in de kou staan.

Het Nepal  Orthopaedic Hospital in Kathmandu, gebouwd  begin 2000, met uw hulp en waar ik 6 chirurgen heb opgeleid, is volledig financieel autonoom geworden in 2009, spijts dat er voor meer dan 40% van de patiënten een financiële hulp van het hospitaal noodzakelijk is voor hun behandeling.

Vandaag telt het hospitaal 120 bedden en meer dan 4000 chirurgische interventies werden er het afgelopen jaar uitgevoerd. Het hospitaal heeft tevens een belangrijke rol gespeeld in de verzorging van de gekwetsten van de aardbeving.

In 2018 heeft het Mobiel Hospitaal eerst en vooral de bouw gefinaliseerd van het Maternity Center van Phaplu, dat onbewoonbaar was geworden door de aardbeving. De inhuldiging ervan ging door op 14 april ll. in aanwezigheid van de notabelen van het district Solukhumbu.  Deze inhuldiging werd gevolgd door een chirurgisch kamp in het hospitaal zelf. Het is sindsdien in volle activiteit. Het medisch personeel en de verplegers werken er in optimale omstandigheden nadat ze er meer dan 3 jaar in uiterst extreme werkomstandigheden moesten werken. Wij mobiliseren ons nochtans permanent om de medische en chirurgische uitrusting nog meer te vervolledigen.

Deze herfst heeft het Mobiel Hospitaal zijn activiteiten in de afgelegen streken hernomen : 3 kampen werden geleid in de districten Bahjang en Dadeldhura in het Westen en in het district Bohjpur in het Oosten.  Meer dan 170 patiënten werden behandeld waarvan 147 chirurgisch.

Dit jaar heeft de vzw Nepal Mountain Mobile Hospital, opgericht in december 2015, van het  Ministerie van Financiën belastingsvrijstelling bekomen voor elke gift boven de 40€.

Laat mij dus andermaal toe om beroep te doen op uw interesse en onvoorwaardelijke vrijgevigheid zodat ons Mobiel Hospitaal zijn activiteiten in 2019 kan voortzetten. 

Ga gerust kijken op onze website om er onze activiteiten, foto's en documenten  te volgen en te ondersteunen.

We wensen U een Vrolijk Kerstfeest en een Zalig en Gelukkig 2019!

Dr. Pierre Soete

Orthopedisch chirurg en traumatoloog

Meer informatie over de inhuldiging

Herfstseizoen 2018

Tijdens deze herfstperiode hebben we onze chirurgische activiteiten in de afgelegen streken van Nepal hervat.

Inhuldiging van het Phaplu Maternity Centre

Op 14 april 2018 had de inhuldiging plaats van het Phaplu Maternity Centre. De twee laatste maanden vóór de inhuldiging waren zeer intens : alle werklieden waren zeer gebeten om hun werk tijdig klaar te krijgen. Ikzelf heb hen dag in dag uit gesteund om aan hun zijde te werken tot de grote dag!

Brabant Wallon