Nepal Mountain Mobile hospital

Ontdek het laatste nieuws

22 MEI 2015

De schokken lijken eindelijk in kracht af te nemen en er zijn langere tussenpozen.

Vandaag is het alsof Kathmandu ontwaakt uit een lange nachtmerrie: de parken en publieke ruimtes staan vol met tenten, geschonken door (de) verschillende landen en organismes maar ook voor het merendeel lukrake schuilplaatsen die door de inwoners zelf in elkaar geknutseld zijn. Velen durven hun huis nog niet opnieuw betreden terwijl we al vier weken na de aardbeving zijn. Sommige winkels willen hun deuren opnieuw openen maar dat blijft in mindere mate.

Vele grote Nepalese families zijn rechtstreeks betrokken bij de hulp aan de slachtoffers. Hun relaties of familieleden die in het buitenland wonen, laten toe om fondsen en materiaal bij elkaar te krijgen. Zo is er bvb een familie die zich sinds 25 april bezighoudt met de gewonden (of gekwetsten) in  het publiek hospitaal van voedsel te voorzien.In de Nepalese hospitalen is het aan de familie zelf om de patiënt eten te geven.

Na ons kamp in Phaplu, waar we ons hospitaal onder een tent geïnstalleerd hadden, hebben we ons opnieuw voorzien van zeilen in Kathmandu. 120 zeilen zullen naar het hospitaal van Phaplu gestuurd worden zodat ze aan elk van de 30 hulpposten van de Solukhumbu 4 zeilen kunnen bezorgen. Ze hebben allen geleden van de aardbeving en voelen zich niet veilig.

Morgen vertrekken we met het mobiel hospitaal naar Pokali in het district van Okhaldunga. We zullen er, net zoals in Bhachchek, ons hospitaal voor enkele dagen onder tenten opslaan en aan de inwoners zonder schuilplaats zo’n 300 zeilen en andere zaken verdelen.