Nepal Mountain Mobile hospital

Ontdek het laatste nieuws

INHULDIGING VAN HET PHAPLU MATERNITY CENTRE

Op 14 april 2018 had de inhuldiging plaats van het Phaplu Maternity Centre. De twee laatste maanden vóór de inhuldiging waren zeer intens : alle werklieden waren zeer gebeten om hun werk tijdig klaar te krijgen. Ikzelf heb hen dag in dag uit gesteund om aan hun zijde te werken tot de grote dag!

De inhuldigingsceremonie vond plaats in aanwezigheid van de locale autoriteiten, het medisch personeel en alle werklieden. Er was ook een groep van 25 Belgen aanwezig die een tocht van 5 dagen georganiseerd hadden op de “Monastry trail” van Solukhumbu met als kers op de tart de inhuldiging te Phaplu op 14 april.

De inhuldiging werd ’s anderendaags gevolgd door een veelvuldigmedischchirurgisch kamp: algemene geneeskunde, verloskunde, cardiologie, echografie, tandheelkunde, radiologie, orthopedie-traumatologie.

Ziedaar het tot stand komen van een groots project van het Nepal Mountain Mobile Hospital, ten gevolge van de aardbeving.

Volgend najaar zullen we voortgaan met de activiteiten van ons Mobiel Hospitaal door het organiseren van gratis chirurgische kampen in de afgelegen gebieden van Nepal en in het bijzonder in het noordwesten waar de bevolking er het meest nood aan heeft. Om die kampen te organiseren is uw steun nog steeds onmisbaar.

Naar aanleiding daarvan vond ik bij mijn terugkeer uit Nepal in mijn briefwisseling een schrijven van het Ministerie van Financiën, waarin de minister de fiscale aftrekbaarheid toekent aan de vzw Nepal Mountain Mobile Hospital. Dit is voor mij een erkenning door de Belgische regering voor de actie die we in Nepal ondernemen en die ik u met veel plezier meedeel.