Nepal Mountain Mobile hospital

Ontdek het laatste nieuws

SEPTEMBER 2022

Wij zijn reeds terug in de herfst en weldra klaar om terug te keren naar Nepal om nieuwe chirurgische kampen en andere activiteiten te organiseren. Het feit dat we geen chirurgische kampen hebben geleid betekent niet dat het Nepal Mountain Mobile Hospital (NMMH) inactief is gebleven.

Het NMMH heeft inderdaad de formatie voor verpleegsters, die werken in de gezondheidsposten van de afgelegen gebieden, waar geen dokters zijn, georganiseerd en op zich genomen. In die posten zijn veel bevallingen en is er geen mogelijkheid om risicozwangerschappen te detecteren. Bovendien is het onmogelijk er een keizersnede toe te passen. Het sterftecijfer van moeder en kind is er honderd keer hoger dan in het Westen. Zo werden telkens 7 sessies van 3 weken voor 12 verpleegsters georganiseerd in het Westen van Nepal. De theoretische en praktische lessen werden gegeven door professionelen in echografie. Elke verpleegster heeft haar post kunnen vervoegen voorzien van haar diploma en een draagbaar ultrasoon toestel. Die toestellen konden geschonken worden dankzij een Nepalese en een Canadese Stichting. Vrouwen met een risicozwangerschap kunnen vandaag doorgezonden worden naar het districtshospitaal waar ze een keizersnede kunnen ondergaan. De opleiding van een verpleegster komt op +/- 500€ ; dit bedrag dekt de reiskosten van een afgelegen gebied naar een grote stad in het Zuiden, alsook de kosten van het verblijf en de lessen. Het NMMH wenst dit soort formaties verder te zetten in het Oosten en zo de afgelegen gebieden te helpen.

Het NMMH heeft tevens deelgenomen aan het op punt stellen van de tele-geneeskunde in Nepal. Het heeft deelgenomen aan het uitwerken van de software, aangepast aan de Nepalese geografie en haar medische structuur.