Nepal Mountain Mobile hospital

Ontdek het laatste nieuws

HET LENTESEIZOEN 2017

Het lenteseizoen 2017 van het mobiel kamp is doorgegaan in het district van Gorkha ten westen van Kathmandu.

Dit district werd het ergst getroffen tijdens de aardbeving van 25 april 2015. We hebben besloten om er een kamp op te richten en om er de talrijke slachtoffers van de aardbeving, die al geopereerd werden hetzij door onze zorgen, hetzij in een hospitaal in Kathmandu, terug te zien.

Zoals steeds waren de dagen goed gevuld. Zelfs al werden in het totaal wat minder patiënten dan gewoonlijk geopereerd, het waren voornamelijk belangrijke ingrepen bij volwassenen. Meerdere patiënten die traumatische gevolgen hadden opgelopen tijdens de aardbeving werden heelkundig behandeld. Al de patiënten die zich op de consultaties hebben aangeboden en die een specifieke behandeling nodig hadden, werden geholpen.

Vervolgens zijn we naar het district van Mohattari in de Teraï geweest en meer bepaald het dorp Gotahanna om er een tweedaags kamp te organiseren voor een medische, tandheelkundige en orthopedische screening van de bevolking.

Dit dorp, aan de Indiase grens, is bijzonder arm. Meer dan 1.000 patiënten werden onderzocht : 495 voor medische, 238 voor orthopedische, 187 voor tandheelkundige consultatie en er werden 149 echografieën uitgevoerd op zwangere vrouwen of patiënten met buikklachten. Patiënten werden indien nodig doorgestuurd naar hospitalen in de naburige steden.